This post is also available in: nbNorsk bokmål

FORSKNING

Forskning

Alla människor är olika och det beror till största del på våra gener. Några gener berättar om vi ska få blå eller bruna ögon, medans andra påverkar matsmältningen och hungerkänslan. Alla människor delar 99,8% av samma DNA men i varje gen finns det punkter av variation, där en enkel basändring i en bestämd position kallas Single Nucleotide Polymorphism (SNP). Det är dessa små skillnader som gör oss unika och som vårat laboratorie forskar på.

Generna påverkas också av miljön runt oss och genom att ändra miljön ändras också fenotyp. Ett exempel är hur huden ändras när vi blir brända efter att ha varit i solen. Vi har alltid en viss kontroll på miljön och därför en viss kontroll på vårat öde. Även om vi kan ha gener som kan bidra till övervikt så är det fortfarande våran kost och våran livsstil som påverkar oss mest, våran inre miljö.

Frågan vi ställde oss var; Finns det en kost som passar lika bra för alla?

Vi i Gendiet strävar efter att ligga i förkant genom att använda oss av senaste forskningen inom genetik och teknologi för att hjäpa våra kunder med kunskap anpassade efter varje individ. Då blir det lättare att göra de rätta valen som gör att just du får den bästa effekten av hur du äter och hur du tränar.

Vi har två kriterier som är viktiga när det kommer till hur vi hanterar genforskning.

Det första är att genet ska ha utmärkt sig i Genome Wide Association Studiees (GWAS) och det andra är att generna ska vara kopplade till metabolism eller hungerkänslor. I tillägg till det så genomförs kontrollstudier på alla gener.

LABORATORIET

Våra gentester analyseras hos Pentabase i Odense Danmark. Pentabase har hjälpt människor i Danmark, England, Tyskland och Frankrika med att hitta sin optimala kost sedan 2006. De har högt fokus på integritet och alla tester märks därför med ett unikt nummer innan de skickas in så att de inte har tillgång till personuppgifter eller annan känslig information från våra kunder.

Vi analyserar 6 gener där vi ser på 11 variationer (SNP). I tabellen nedan hittar du mer information om generna vi testar.

forskning

GENERNA VI TESTAR

Genvarationer 1, 2 och 3
FTO generna kodar för fettmassa och överviktsrelaterat protein. Variationer i generna som är ganska ovanliga leder till att man äter för mycket på grund av stark hungerkänsla då aptithormonet Grehlin minskar under måltiderna och stiger snabbt efter. Det ger också en låg energinivå och lite vilja till träning. Generna aktiveras ofta av fett från mejeriprodukter och ger ofta sug efter mättat fett och sötsaker.

Vi analyserar tre variationar: FTO rs1421085FTO rs9939609 och FTO rs1121980.

Genvariationer 4 och 5
ADRB2 generna kodar för beta-2-adrenergic receptor protein. Det sker i fettcellerna där de är involverade i mobiliseringen av fett till energiproduktion. En kombination av hård träning och fel kost ökar lagringen av fett runt inre organ när det här genen är aktivt. Det är också associerat med ett ostabilt blodsocker och övervikt.

Vi analyserer to variasjonar: ADRB2 gln27glu och 
ADRB2 arg16gly.

Genvariation 6
APOA2 genet kodar för apolipoprotein A-11. Ofta förknippat med övervikt, lite energi och ingen lust att vara aktiv. Högt intak av mättat fett leder till viktökning och bromsar eller förhindrar viktnedgång i stor grad.

Vi analyserar APOA2 gln27glu.

Genvariation 7
NMB genet kodar för neuromedin b protein som är ivolverat i vårat matintag. Variationer är ofta förknippade med lite energi och övervikt vid högt intag av mättat fett. De som har en variation här rekomenderas att ha ett högt intak av omättat fett.

Vi analyserar NMB rs7180849.

Genvariation 8
ACTN3 genet kodar för alpha-actinin-3 protein som berättar om musklernas uppbyggnad och om de är bäst lämpade för uthållighet (typ 1 muskelfibrer), snabb kraftutveckling (typ 2a/b muskelfibrer) eller om det är en jämn fördelning. Det ger information om vilken form av träning som ger bäst effekt, vilotid och hur idrottsskador lättast förebyggs.

Vi analyserar ACTN3 rs77x.

Genvariationer 9, 10 och 11
MCR4 generna kodar för melanocortin-4 protein som är associerat med aptitkontroll och är den vanligaste orsaken till genetiskt betingad  övervikt. Forskarna har sett att ca 5% av överviktiga människor och 22% av den generella befolkningen har variationer av dessa gener. Att vara överviktig och ha denna gen kallas för monogenetisk övervikt och personer som lider av det utvecklar ofta sin övervikt när de är barn och har alltid haft svårt att äta lagom och speciellt när det kommer till hög-kalorimat.

Vi analyserar: MCR4s17782313, MCR4rs17700633 och MCR4rs12970134